Extra: Google News kan komma att stängas ner i hela Europa

Lite senare det här året kommer Artikel 11 träda i kraft. Detta kan komma att påverka Google starkt.

Artikel 11 innebär att du inte får ta innehåll och matrial från någon annan källa. Detta är en grej som kan göra att Google blir tvingade att stänga ner Google News (då den appen bara består av nyheter från sidor som inte tillhör Google)

Det återstår givetvis att se hur det blir!

Via

Följ Mobilanyheter på Facebook och Twitter!