Posted in: Apple, Uncategorized

iPhone kan komma att bannas i Kina

Jag har under en längre tid skrivit om att Apples försäljning av iPhones har rasat drastiskt efter att Kina börjat bråka med USA med Huawei med i bilden. 

Nu har det inkommit ett förslag från en domare som föreslår att Apples iPhones ska bannas från Kina. Detta skulle således troligtvis innebära att Apple skulle behöva “fly landet” och således börja tillverka sina produkter i något annat land än Kina.

Det återstår däremot att se om Apple kommer bli bannade från att sälja sina iPhones i Kina.

Via

Back to Top