Posted in: Google

Google Foto kan komma att få helt ny funktion i framtiden

För en tid sedan började Apple skicka ut en ny funktion till sin mjukvara iOS som gjorde det enkelt att se vart du har tagit vissa bilder. Nu har det inkommit nya uppgifter.

Det ser ut som att Google håller på att jobba på en liknande funktion så att du kan se när och var du tagit ett specifikt foto. Apple har som sagt redan funktionen i sin mjukvara så därför förvånar det mig inte om Google arbetar på en motsvarande funktion.

Det är oklart när Google kan komma att visa upp funktionen, men förhoppningsvis blir det inom kort.

Detta kanske också intresserar dig…