BankID kommer behöva slipas till för Android #spekulation

Nu kommer Android 10. I och med den nyaste versionen av Android kommer Google satsa hårdare än någonsin på Face Unlock. Detta kommer innebära att programmerare hos BankID kommer få sätta igång att koda! 

Android har fingeravtryck just nu medans Apple har både fingeravtryck (TouchID) och Face Unlock (FaceID). Det innebär att BankID har flera ”möjligheter” på Apple- enheter än Android-enheter. Jag misstänker däremot att Face Unlock kommer bli allt säkrare i och med att flera smartphones som kör Android kommer få en säkrare metod för Face Unlock i takt med att Google kommer utveckla en säkrare metod för upplåsning med ansiktet jämfört med vad tillverkaren haft sedan tidigare.

Det blir ytterst spännande att se hur BankID kommer göra med Face Unlock till Android. Antingen blir det av eller så blir det inte av i utvecklingen för Android!