Folk gifter sig via Zoom i USA

USA är ett av de länderna som drabbats hårdast av Coronaviruset. I och med detta har tekniken fått en betydande roll i folks vardag så att de ska kunna jobba på distans.

Men det ser inte bara ut som att tekniken är bra för att få jobb utfört. Nu har det nämligen inkommit uppgifter om att det börjat bli allt vanligare att ingå äktenskap över bland annat Zoom eller FaceTime k USA.

Man kan ju kalla lösningen för en nödlösning, men alla sätt är bra sätt i dessa tider tycker jag!

Via

Annons