Samsung Internet har en smart funktion som gör alla webbplatsbakgrunder mörka om du har Dark Mode inställt på din Galaxy. Google har även dom jobbat på en motsvarande funktion som man kunnat testa i inställningarna för utvecklare.

Nu har Google däremur kommit med besked om att man kommer lägga ner den här satsningen och att det därmed inte kommer finnas någon finess som kommer göra det möjligt att tvinga Chrome att visa Dark Mode för alla sajter framöver. Mycket tråkigt om ni frågar mig.

Senaste artiklarna: