Google har under dagen börjat skicka ut en ny uppdatering till kartappen Google Maps. Mer specifikt ser det ut som att Google fokuserat på Android Auto i denna uppdatering.

Det ser ut som att den här uppdateringen gjort att Google Maps kommer vara en trevligare upplevelse när det kommer till Android Auto då Google gjort om gränssnittet bland annat något i den senaste versionen av Maps till Android Auto. Ni kan läsa mer om nyheten och allt det nya genom att klicka er vidare här.