Posted in: Google

Google tar bort möjligheten att logga in i flera olika tjänster för väldigt gamla versioner av Android

Google har under dagen avslöjat att företaget från och med version 1 av Android till och med version 2.3 Gingerbread avslutat möjligheten att logga in på olika Google tjänster.

Detta då det rör sig om mycket gamla versioner av Android som inte erbjuder den säkerhet som dagens inlogg bland annat kräver.

Detta kommer att börja gälla från och med 27 september.

Google disabling Gmail, YouTube, and other Account sign-ins on very old Android devices

Detta kanske också intresserar dig…