Iceland Air flög ett speciellt mönster

Just nu är världen i ett kamp mot Coronaviruset. Mycket material till sjukvården flygs numera från Kina där man har väldigt många och stora fabriker där man tillverkar detta till sitt eget land och övriga världen.

Det har nyligen inkommit …