Android rapporteras vara i stor fara!

Jag har sedan en tid tillbaka rapporterat om att Android kan vara i fara och att systemet även kan komma att bli i fara. Nu har det inkommit nya uppgifter!

Det har nyligen inkommit nya uppgifter om att det finns appar för Android som kan komma att skada din smartphone. Det som rekommenderas är att du inte laddar hem appar som du inte känner till. Detta är förhoppningsvis något som Google är väl medvetna om och som tillverkaren kommer fixa till i en framtida uppdatering av systemet i och med en så kallad säkerhetsuppdatering.

Förhoppningsvis kommer Google fixa problemet inom kort!