Det har nyligen inkommit uppgifter om att Donald Trump skrivit att USA tecknat ett avtal med Kina när det kommer till handelsavtalet.

Det ser ut som att USA nu kommit överens om en ”första fas i handelsavtalet” med Kina. I och med att USA och Kina nu börjat komma överens så är det bara att hoppas att Huawei kommer få full tillgång till Android inom kort. Det återstår däremot att se hur det kommer bli med den saken!

Via