Spotify kommer skärpa till sina regler

Det har nyligen inkommit uppgifter om att Spotify kommer skärpa till sic när det kommer till annonserna. Läs vidare för att ta reda på mer om nyheten.

Det framkommer att Spotify kommer ta bort annonser som har med politik att göra. Det ser bland annat ut som att Facebook gjort detta sedan tidigare och det är bra att Spotify även kommer göra detta. Detta kommer börja gälla från och med nästa år.

Via