Posted in: Google

Googles Gmail kan bli smidigare inom kort

Det har nyligen inkommit uppgifter om att Google håller på att jobba på en ny funktion som kan komma att göra Gmail till en mycket smidigare tjänst för mejl i framtiden.

Det ser ut som att Google håller på att jobba på en helt ny funktion för Gmail som kommer innebära att mejltjänsten kommer samla ihop mejl i olika mappar mycket smidigare än vad tjänsten gör idag. Det skulle i sådana fall innebära att det skulle bli enklare att hitta olika mejl som skickats till dig i Gmail framöver, något som låter otroligt smidigt.