Posted in: Boeing, Flyg

United beställer ytterligare sju stycken Boeing 787-10

Krisen inom flygbranschen är just nu riktigt stor. Men en sak som det varit tyst om från flygbolag är beställning av nya flygplan. Nu har det inkommit nya uppgifter kring detta.

Det ser nu ut som att United Airlines har beställt sju stycken Boeing 787-10 utöver de 787:or man redan har i flottan. Det framkommer däremot att United lagt den här ordern innan krisen drog igång. Flygplanen förväntas levereras under 2021.

Via

Back to Top