Samsung Galaxy Watch 3 fastnar på ny bild

Samsung kommer hålla ett event på onsdag där tillverkaren kommer visa upp en rad nya produkter. Nu ser det ut som att Samsung Galaxy Watch 3 fastnat på en ny bild. Denna gång visas den upp på en persons handled.

På den här bilden ser vi att Samsung Galaxy Watch 3 kommer bli tillgänglig i en version som kommer bli stor till de yttre måtten. Det ser även ut som att klockan kommer få två knappar på den högra långsidan.

Slutligen ser vi givetvis den roterande ramen tillsammans med en rund display.