Google Assistant: kommer det bli något bättre framöver?

Google Assistant är en relativt ung produkt från Google som blivit väldigt bra på mycket kort tid. Men hur kommer det att bli med Assistant framöver? Kommer den smarta assistenten att bli något bättre eller?

Jag tror givetvis att Google Assistent kommer att bli bättre framöver. Kantig inte så mycket i USA men däremot har Google en hel del att jobba på när det kommer till kompabiliteten utanför USA.

Det hade till exempel varit trevligt om funktion som gör att Assistent kan ringa upp frisören själv hade funnits i Sverige!