En av de största nyheterna i Android 12 är att gränssnittets olika element anpassar sig efter vad du har ställt in för kulör. Detta är något som Google inte låtit gå obemärkt förbi.

Nu har det framkommit uppgifter om att tillverkaren snart kanske kommer uppdatera webbläsaren Google Chrome för Android med Material You vilket i sådan fall skulle innebära att elimenten i Chrome skulle anpassa sig efter det inställda temat.