Posted in: Google

Chrome borde erbjuda Adblock från start!

Något som är bra med bland annat Samsungs internet är att Adblock är installerat från start.

Ni som använder Chrome på mobilen vet att Adblock inte är installerat från start på mobilen. Detta är riktigt synd då det skulle varit bra om Adblock kunde vara installerat från start.

Detta kanske också intresserar dig…